אלמנט מגולף לארון קודש

אלמנט מגולף לארון קודש

כרכוב ( סיומת) לעמוד בארון קודש

ידיות מגולפות לארון קודש

בסיס מגולף לעמוד

כרכוב (סיומת לעמוד)

כרכוב לעמוד קטן

כרכוב לעמוד

עמוד מגולף

משרביה

כרסום גילוף לנגר

עמודים מגולפים לארון קודש

פרופילים בחמישה צירים

קרניז מגולף

תוספת גילופים בדלת כניסה

12 השבטים

אלמנט מגולף לארון קודש

אלמנט מגולף לארון קודש (2)

אלמנט מגולף לארון קודש

אלמנט מגולף לארון קודש

כרכוב ( סיומת) לעמוד בארון קודש

כרכוב ( סיומת) לעמוד בארון קודש

ידיות מגולפות לארון קודש

ידיות מגולפות לארון קודש

בסיס מגולף לעמוד

בסיס מגולף לעמוד

כרכוב (סיומת לעמוד)

כרכוב (סיומת לעמוד)

כרכוב לעמוד קטן

כרכוב לעמוד קטן

כרכוב לעמוד

כרכוב לעמוד

עמוד מגולף

עמוד מגולף

משרביה

משרביה

כרסום גילוף לנגר

כרסום גילוף לנגר

עמודים מגולפים לארון קודש

עמודים מגולפים לארון קודש

פרופילים בחמישה צירים

פרופילים בחמישה צירים

קרניז מגולף

קרניז מגולף

תוספת גילופים על דלת כניסה

תוספת גילופים על דלת כניסה

12 השבטים

12 השבטים
Call Now Button